Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities en Algemene bepalingen

De webshop van Krea (www.krea.be) en Colifac (www.colifac.be) is een initiatief van: Monikids N.V., Heidebaan 41-45, 9100 Sint-Niklaas, België.
BTW: BE 0424.707.471. Telnr: +32 3 766 65 00. Mail: info@krea.be en info@colifac.be.

De onderstaande begrippen dienen als volgt worden verstaan:

  • Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Krea en/of Colifac in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan.
  • Producten/Artikelen: Alle goederen die het voorwerp van een verkoopovereenkomst vormen.
  • Verkoopovereenkomst: Iedere overeenkomst waarbij Krea en/of Colifac zich ertoe verbindt de eigendom van de goederen over te dragen aan een klant. Deze klant verbindt zich er op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige verkoopovereenkomsten ontstaan uit een bestelling van een klant via de websites www.krea.be en/of www.colifac.be.

Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Krea (www.krea.be) en/of Colifac (www.colifac.be)  houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten. Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen klant en Krea/Colifac die schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waarop ze betrekking hebben. De overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Krea/Colifac behoudt zich het recht voor de verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaraan gelinkte verkoopovereenkomsten.

Artikel 2: Aanbod

Krea/Colifac besteedt veel aandacht aan het samenstellen, opvolgen en up-to-date houden van de websites (www.krea.be en www.colifac.be) en de cataloog (online te raadplegen). Dit doen we met informatie, technische specificaties en foto’s gebaseerd op gegevens van onze partners en leveranciers. Toch is het mogelijk dat bepaalde karakteristieken van een product (kleur, formaat, gewicht, etc) onvolledig zijn of fouten bevatten. Krea/Colifac zijn in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld afmetingen, materialen, kleuren, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze winkels via telefoon +32 3 766 65 00 (algemeen nummer) – 03 760 18 51 (Krea) – 03 760 18 53 (Colifac) of via e-mail: info@krea.be of info@colifac.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Krea/Colifac. Krea/Colifac kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 3: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplichte door de klant te dragen taksen of belastingen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (bijvoorbeeld afhankelijk van de betaalmethode) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen.

Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de bestelling door Krea/Colifac worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten schriftelijk worden gecommuniceerd uiterlijk 7 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling.

Krea/Colifac heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zichzelf ertoe de tarieven te hanteren die op de website aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Speciale aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 4: Online aankopen

Een online bestelling komt tot stand door, bij het bezoeken van de website (www.krea.be of www.colifac.be) artikelen toe te voegen aan uw winkelwagen. Klikt u verder door op ‘mijn winkelwagen’ kan u de goederen die daarin zijn opgelijst verwijderen of in aantal verhogen of verlagen. U maakt daarbij ook de keuze of ze thuis geleverd moeten worden of dat u ze zelf komt ophalen.

Wanneer u de bestelling plaatst, vragen we u om uw gegevens in te vullen (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres). Daarna komt u op de betalingspagina. Daar kan u kiezen uit verschillende betaalmogelijkheden zoals: overschrijving, Bancontact, VISA, Mastercard, Homebanking. Wij vragen u altijd om het volledige bedrag, incl. de verzendingskosten (indien van toepassing) te betalen.

Krea/Colifac neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online betalingen te garanderen. Hiervoor werken we samen met erkende partijen (kredietkaartuitgevers en betalingspartijen).

Van zodra de betaling geslaagd is, ontvangt u een automatische mail ter bevestiging. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze orderbevestiging aan u is doorgestuurd. In deze e-mail staat een overzicht van de bestelde goederen.

Krea en Colifac zijn gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is. Indien de bestelling niet of onvolledig kan worden uitgevoerd, zal Krea/Colifac de klant hierover inlichten en alternatieven voorstellen. Indien de klant hiermee niet akkoord gaat, is er geen sprake van een verkoopovereenkomst.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige verkoopovereenkomst tot stand doen komen.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen zullen pas uitgeleverd worden, wanneer de klant de volledige betaling heeft uitgevoerd en Krea/Colifac het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen. Zoals hierboven vermeld, ontvangt u bij een geslaagde betaling, automatisch een bevestigings e-mail. Wij verwerken de bestellingen zo spoedig mogelijk, maar zijn hiervoor ook afhankelijk van beschikbare voorraden en levertermijnen bij onze partners.

Als alle artikelen van uw bestelling op voorraad zijn, zullen wij zo snel mogelijk alle goederen verzamelen en voor u klaarzetten. U ontvangt een e-mail als alle door u bestelde artikelen klaarstaan voor afhaling of verzending.

Als niet alle artikelen van uw bestelling op voorraad zijn, ziet u bij de bestelling (in het winkelmandje online) direct een inschatting van de levertermijn. Dit is een inschatting van de tijd die nodig is om het artikel bij Krea/Colifac te leveren en dus niet om het artikel bij u thuis te leveren. U ontvangt een e-mail als alle door u bestelde artikelen bij ons zijn aangekomen en klaarstaan voor afhaling of verzending.

Indien de levertermijn toch verschilt van wat er werd aangegeven bij het afrekenen van uw online winkelmandje, dan zullen wij u dit zo snel mogelijk telefonisch of via e-mail melden.

Indien u zelf komt afhalen, mag u de goederen komen afhalen van zodra u de e-mail ontvangt waarin we melden dat alles voor u klaar staat. U meldt zich steeds eerst bij de kassa van Krea of Colifac. Ofwel worden de artikelen daar direct meegegeven ofwel krijgt u de nodige documenten voor ons afhaalmagazijn mee. Dit magazijn bevindt zich vlak naast onze winkel. Afhalen kan tijdens onze openingsuren, dus ook op zaterdag, zondag en feestdagen.

Indien u heeft gekozen voor verzending, zal de levertermijn en leveringswijze afhangen van de bestelde artikelen. U krijgt in ieder geval een mail van zodra alle artikelen voorradig zijn.

Indien het gaat over kleine artikelen (accessoires zoals sierkussens, dekbedovertrekken, plaids, etc.), dan zal u uw bestelling binnen de 3 tot 10 werkdagen na de ontvangst van deze e-mail ontvangen. De verzending gebeurt door externe partners (zoals bvb. Bpost & PostNL). Krea/Colifac doet er alles aan om deze termijn te respecteren, maar is ook afhankelijk van haar partners. Krea/Colifac kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het overschrijding van deze verzendingstermijn.

Indien het gaat over grote of breekbare artikelen (meubels, tapijten, spiegels, vazen, etc), dan zal uw bestelling geleverd worden door onze eigen vervoersdienst of één van onze transportpartners. De leveringstermijn hangt dan af van de planning bij onze leveringsdienst. Gemiddeld zal u de goederen ontvangen in een periode van 2 à 3 weken na ontvangst van de email. Krea/Colifac doet er alles aan om deze termijn zo kort mogelijk te houden, maar dit is afhankelijk van de drukte. Krea/Colifac kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het overschrijding van deze verzendingstermijn.

De leverings-/verzendingskosten zijn afhankelijk van artikel tot artikel, deze kosten worden vermeld bij het afrekenen van uw online winkelmandje.

Artikelen besteld via onze websites worden geleverd in België en deels ook in Nederland. Voor levering in andere landen, neemt u best contact op met onze medewerkers in de winkel (op het nummer 03 766 65 00 of via e-mail: info@krea.be of info@colifac.be )

De levering gebeurt door Bpost, PostNL of onze eigen transportafdeling. De klant is verantwoordelijk om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken. Er is sprake van levering van zodra de bestelde artikelen 1 keer aan de klant zijn aangeboden. Indien een levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de klant, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de klant.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de klant onmiddellijk worden gemeld aan Krea en Colifac. Bel of mail hiervoor onze servicedienst:  +32 3 780 35 64 / levering.service@krea.be of levering.service@colifac.be. Vermeld hierbij uw naam, verkoopnummer en voeg foto’s van de beschadiging toe. Onze servicedienst neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Krea en Colifac.

Artikel 7: Herroepingsrecht / Retouren

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Krea/Colifac.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op de levering, zonder opgave van redenen alsnog af te zien van de aankoop. (in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht).

Bij een correct gebruik van het herroepingsrecht door de klant, zal Krea/Colifac de klant spoedig terugbetalen. Leverings- of verzendingskosten worden niet terugbetaald. De terugbetaling gebeurt via overschrijving, tenzij anders overeengekomen met de klant, en dit binnen een periode van 14 kalenderdagen nadat Krea/Colifac de goederen goed ontvangen heeft.

De klant heeft geen herroepingsrecht in onderstaande gevallen:

  • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (artikel VI.53.3 Wetboek Economisch Recht). Dit gaat bijvoorbeeld om meubelen en accessoires die op maat of op aanvraag  (kleur, grootte, samenstelling van verschillende stukken) werden samengesteld of aangepast.
  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken is (artikel VI.53.5 Wetboek Economisch Recht).

Hoe het herroepingsrecht correct uitoefenen?

De klant die beroep wil doen op dit herroepingsrecht moet dit steeds via een ondubbelzinnige en schriftelijke manier aan Krea/Colifac meedelen (bv. per post, fax of e-mail). Deze mededeling moet gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na de dag van ontvangst van de goederen.  

In deze mededeling moet de klant meegeven:

  • Datum van order, datum van ontvangst
  • Verkoopnummer
  • Naam en adres waarop de klant de artikelen heeft aangekocht

De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

            Contactgegevens

            Adres: Heidebaan 45, 9100 Sint-Niklaas, België
            Telefoonnummer: +32 3 766 65 00 / Krea: +32 3 760 18 51 / Colifac: +32 780 18 53
            Faxnummer: +32 3 766 21 20

            e-mail: info@krea.be / info@colifac.be

Daarna moet de klant de goederen spoedig terugsturen of terugbrengen naar Krea/Colifac. De termijn hiervoor is 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant heeft meegedeeld dat hij/zij de overeenkomst wenst te herroepen. De klant draagt het risico van de terugzending. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product in waarde verminderd is (door bijvoorbeeld montage, niet goed verpakken voor verzending of gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen), is de klant hiervoor verantwoordelijk. Krea/Colifac is gerechtigd om deze waardevermindering verhoudingsgewijs in rekening te brengen ten aanzien van de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Artikel 8: Garantie

De wettelijke garantieplicht, zoals vermeld in artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek, is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.
Elke klant geniet van een wettelijke garantietermijn van 2 jaar. De klant kan hierop beroep doen wanneer het geleverde product niet overeenkomt met het bestelde product (non-conformiteit) voor zover de klant deze non-conformiteit niet kon vaststellen bij de ontvangst van dit product.

  • Wordt het gebrek vastgesteld binnen 6 maanden na levering, dan geldt het vermoeden dat dit gebrek bestond sinds levering.
  • Wordt het gebrek na de eerste 6 maanden vastgesteld (7e maand tot en met 2e jaar), dan dient de klant te bewijzen dat het gebrek bestond bij levering.

De klant moet het gebrek schriftelijk melden bij Krea/Colifac binnen de 2 maand na de dag waarop hij/zij het gebrek heeft vastgesteld. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Meubelwaarborg:

Gedurende de eerste 2 jaar na levering, heeft de klant recht op vervanging of herstelling. Het herstellen, afhalen en terugbrengen gebeurt op kosten van Krea/Colifac
Gedurende het derde jaar na levering, geldt dezelfde waarborgregeling maar betaalt de klant 50% van de kosten.

Deze bijzondere garantiebepalingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Krea/Colifac is bereikbaar:

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Bij niet-betaling van gehele of gedeeltelijk prijs op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn op de openstaande schuld ten bedrage van 1% per maand met als minimum de wettelijke intresten.

Bovendien zal, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 14 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het aankoopprijs, met een minimum van 25€ dit alles onverminderd de bovenvermelde intresten.

Onverminderd het voorgaande behoudt Krea/Colifac zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De privacy policy van Krea en Colifac kan u terugvinden op: https://www.krea.be/privacy en https://www.colifac.be/privacy

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Krea/Colifac om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking van zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Krea/ Colifac.

Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Krea/Colifac kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Geschillencommissie

Elk geschil gerezen na het sluiten van de overeenkomst, over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van dit contract, kan op schriftelijk verzoek van de eiser worden behandeld door de Geschillencommissie Meubelen.

Is de gedaagde partij echter de koper, dan heeft deze het recht om zich tegen de behandeling door de Geschillencommissie te verzetten. Hiertoe dient hij binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de klacht door het secretariaat van de Geschillencommissie Meubelen aan de gedaagde, het secretariaat per aangetekend schrijven ervan op de hoogte te brengen dat hij niet wenst dat de zaak door de Geschillencommissie wordt behandeld.

Ingeval de Geschillencommissie de zaak behandelt, zijn haar beslissingen definitief en binden ze de partijen. De procedure en de beslissingen zijn conform aan het geschillenreglement en aan de bepalingen van het gerechtelijk wetboek inzake arbitrage (art 1676 tot 1723)

Geschillencommissie meubelen:
Kasteelstraat 1A B10
1700 Dilbeek
04/478 47 58

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Oost-Vlaanderen bevoegd.

 

Bijlage 1: modelformulier voor herroeping

Dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. 

Aan Krea en Colifac (Monikids N.V.), Heidebaan 45, 9100 Sint-Niklaas

Telefoon: +32 3 766 65 00, Fax +32 3 766 21 20, E-mail: info@krea.be of info@colifac.be  

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep: (omschrijf goederen).

Verkoopnummer:
Besteld op:
Geleverd op:

Naam:
Adres:

Handtekening van consument(en):

Datum: