Privacy policy

Bij Krea & Colifac, en de achterliggende vennootschap N.V. Monikids, nemen we de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen deze informatie vertrouwelijk en conform de geldende wetgeving (o.a. de GDPR regelgeving). We vinden het belangrijk dat u weet welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe u deze kan beheren, opvragen en verwijderen indien gewenst. We zorgen er zowel technisch als organisatorisch voor dat wij en externe dienstverleners die voor ons werken zich houden aan de voorschriften betreffende de gegevensbescherming.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAARVOOR?

Wanneer we een koop-verkoopsovereenkomst met u afsluiten, verzamelen en verwerken we de persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt (naam, adres, telefoon- en/of gsmnummer en e-mailadres) in ons systeem. We gebruiken deze gegevens om de overeenkomst correct uit te voeren, om de bestelling te verwerken, om eventueel een levering af te spreken en uit te voeren en om u een goede dienst-na-verkoop te garanderen. Deze gegevens worden ook gebruikt om u op de hoogte te houden van promoties, acties, relevant nieuws, nieuwe collecties, events, etc. via onze nieuwsbrieven (e-mail) en andere reclamekanalen zoals brochures per post.

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief op de website www.krea.be of www.colifac.be, dan worden de persoonsgegevens die u opgeeft gebruikt voor de nieuwsbrieven via e-mail. 

Indien u persoonsgegevens meegeeft bij het versturen van een contactformulier op de website www.krea.be of www.colifac.be dan zullen deze gegevens enkel gebruikt worden om u een correct antwoord te geven op de vraag die u formuleert in het contactformulier. Indien u aanvinkt dat u ook onze nieuwsbrieven wil ontvangen, dan zullen uw gegevens ook gebruikt worden om u op de hoogte te houden promoties, acties, relevant nieuws, nieuwe collecties, events, etc. via onze nieuwsbrieven (e-mail).

Indien u uw kind(eren) inschrijft in onze Krea Kinder Club, bewaren wij deze persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mail adres) en gebruiken deze enkel en alleen om u te informeren over onze Krea Kinder Club activiteiten alsook voor het versturen van een welkomstbrief, lidkaart en een jaarlijks verjaardagskaartje per e-mail of per post.

WIE VERWERKT DEZE GEGEVENS?

Alle gegevens die in ons systeem terecht komen vanuit een koop-verkoopsovereenkomst, contactformulier via onze website of inschrijving op de nieuwsbrief via onze website, worden intern door ons gebruikt. De verwerkers hieronder helpen ons in het beheren van de website en e-mailings maar hebben zelf geen recht de persoonsgegevens te raadplegen of te gebruiken. Zij respecteren allen de Europese wetgeving omtrent de privacy.

Krea – Colifac doet ook beroep op volgende verwerkers:

  • Mailchimp: voor het versturen van onze nieuwsbrieven via e-mail. Mailchimp garandeert de wettelijke bepalingen van de Privacy wetgeving te respecteren. Deze gegevens worden ook alleen door onze interne medewerkers beheerd.
  • Google Analytics: voor website-analyse. Ook Google garandeert de Europese privacy wetgeving te volgen.
  • Hetzner: voor hosting van onze websites,
  • Favorite: voor het onderhouden en updaten van onze website.
  • Gaelle Bonne: voor analyse en opvolgen van Google Analytics, Adwords en Display.

GEBRUIK VAN COOKIES

Op onze websites (www.krea.be en www.colifac.be) maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat geplaatst worden en door uw internetbrowser opgeslagen worden. Cookies kunnen niet gebruikt worden om een persoon te identificeren, een cookie kan slechts een toestel identificeren. Ze zorgen ervoor dat de website uw toestel (computer / mobiel / tablet) kan identificeren en u kan helpen om de navigatie gemakkelijker te maken door bijvoorbeeld een taalvoorkeur te onthouden of bij het invullen van een formulier.

Meer gedetailleerde informatie omtrent ons cookie beleid vind je hier

DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het uitvoeren van de verkoopsovereenkomst die u met onze onderneming heeft afgesloten en voor marketingactiviteiten van Krea en Colifac. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht, doorgegeven of op eender welke andere manier gecommuniceerd worden aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verkoopsovereenkomst, de levering of een dienst-na-verkoop.

Bijvoorbeeld:

  • Voor een referentiebestelling (bestelling op naam) delen wij uw naam met de leverancier.
  • Als we bij een levering vertrouwen op een externe transport-partner, dan delen we uw naam, adres, telefoonnummer en bestelbon zodat deze partner uw levering correct kan uitvoeren.
  • Indien we voor het oplossen van een klacht een externe service-partner inschakelen, dan delen we met deze partij ook de nodige gegevens (naam, adres, telefoonnummer, bestelbon).

In de andere gevallen geven wij uw persoonsgegevens niet aan derden door zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer we hiertoe wettelijk of door een gerechtelijk bevel verplicht zijn, zullen wij uw gegevens aan de bevoegde instanties ter beschikking stellen.

UW PERSOONSGEGEVENS OPVRAGEN, CORRIGEREN OF VERWIJDEREN

U kan zich te allen tijde uitschrijven op onze nieuwsbrieven door de link te volgen onderaan de e-mailings. U kan ook een e-mail sturen naar marieke.van.den.poel@krea.be.

U kunt ons ook te allen tijde kosteloos de bij ons opgeslagen persoonsgegevens die op u betrekking hebben opvragen. U kan ze ook te allen tijde kosteloos corrigeren of laten verwijderen. Dit doet u door een e-mail (naar marieke.van.den.poel@krea.be) of een brief (naar Marieke Van den Poel, Krea - Colifac, Heidebaan 45, 9100 Sint-Niklaas) te sturen. Bij deze aanvraag bevestigt u een kopie van uw identiteitskaart.

BEVEILIGING

Wij bewaren uw gegevens op beveiligde servers. Om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, wijziging, onbevoegde toegang of verspreiding door onbevoegde personen hebben we de nodige organisatorische en technische maatregelen getroffen. Slechts een beperkt aantal personen hebben toegang tot uw gegevens. Deze personen zijn verantwoordelijk voor het opvolgen en het correct uitvoeren van de verkoopsovereenkomst (incl. de betaling, de levering en/of de dienst-na verkoop) en de personen die verantwoordelijk zijn voor de marketing van Krea-Colifac. Ondanks regelmatige controles is een volledige beveiliging tegen alle mogelijke risico’s niet mogelijk.